Rooms

DOUBLE BED – KING SIZE GIƯỜNG ĐÔI LỚN – 1.8 M  02 Adults and 01 kid or 02 kids (Surcharge)  02 NGƯỜI LỚN & 1 TRẺ HOẶC 02 TRẺ (PHỤ PHÍ) SIZE 45 – 50 m2 DIỆN TÍCH  45 – 50 m2 PRIVATE BALCONY BAN CÔNG RIÊNG CITY VIEW HƯỚNG NHÌN RA THÀNH PHỐ YÊN BÌNH ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP

899.000 VNDper night

  DOUBLE BED – KING SIZE & SINGLE BED 1.2 M OR 03 SINGLE BEDS GIƯỜNG ĐÔI LỚN – 1.8 M & GIƯỜNG ĐƠN 1.2 M HOẶC 03 GIƯỜNG ĐƠN 03 Adults & 01 kid or 02 Adults & 02 kids (Surcharge)  03 NGƯỜI LỚN & 1 TRẺ HOẶC 02 NGƯỜI LỚN & 02 TRẺ (PHỤ PHÍ) SIZE 55 m2

1399.999 VNDper night

  DOUBLE BED – KING SIZE TWIN BED – 1.2 M x 2 BEDS GIƯỜNG ĐÔI LỚN – 1.8 M  02 GIƯỜNG ĐƠN 1.2 M 02 Adults and 01 kid or 02 kids (Surcharge)  02 NGƯỜI LỚN & 1 TRẺ HOẶC 02 TRẺ (PHỤ PHÍ) SIZE 40 – 43 m2 DIỆN TÍCH  40 – 43 m2 PRIVATE BALCONY BAN CÔNG

980.000 VNDper night

DOUBLE BED – KING SIZE GIƯỜNG ĐÔI LỚN – 1.8 M  02 Adults and 01 kid or 02 kids (Surcharge)  02 NGƯỜI LỚN & 1 TRẺ HOẶC 02 TRẺ (PHỤ PHÍ) SIZE 27 – 30 m2 DIỆN TÍCH 27 – 30 m2 OUTDOOR BALCONY BAN CÔNG NGOÀI TRỜI RIVER VIEW, HIGH FLOOR HƯỚNG NHÌN RA SÔNG TỪ TRÊN CAO ĐẶT

870.000 VNDper night